PL EN

Przygotowanie do zabiegu Gamma Knife obejmuje:

1. Odstawienie leków zaburzających krzepnięcie krwi (zawsze po konsultacji z lekarzem):

 • 7 dni przed zabiegiem – kwas acetylosalicylowy
 • 7 dni przed zabiegiem – Clopidogrel (Plavix)
 • 14 dni przed zabiegiem – Ticlopidyna
 • 3 dni przed zabiegiem – Acenokumarol

O ewentualnej konieczności włączenia heparyny drobnocząsteczkowej decyduje zawsze lekarz.

2. Wykonanie następujących badań laboratoryjnych (nie wcześniej niż 5 dni przed operacją):

 • Grupa krwi - wynik Grupy krwi musi być udokumentowany i poświadczony pieczątką osoby wykonującej badanie (poświadczenia dotyczące grupy krwi, wpis do ,,starego ''dowodu osobistego lub Karta Grupy Krwi). Nie honorujemy wyniku grupy krwi udokumentowanej na kartach wypisowych - informacyjnych ze szpitali czy też wpisu do Książeczki Zdrowia dziecka bez pieczątki osoby wykonującej badanie.
 • Morfologia
 • Glukoza
 • Kreatynina
 • Elektrolity
 • Układ krzepnięcia /APTT, PT, INR/
 • Antygen HBS - nie trzeba wykonywać badania w przypadku, kiedy Pacjent zaszczepiony jest co najmniej 2 dawkami szczepionki przeciwko żółtaczce zakaźnej - wówczas jednak KONIECZNE jest okazanie zaświadczenia o przeprowadzonych szczepieniach. W przypadku, kiedy od ostatniej, trzeciej dawki minął czas dłuższy niż 3 lata, konieczne jest również badanie krwi na miano przeciwciał anty-Hbs, aby oznaczyć stopień odporności.

3. Pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą płuc

Pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą płuc proszeni są o dostarczenie wyniku aktualnego badania spirometrycznego oraz opinii pulmonologa o braku przeciwskazań do leczenia metodą Gamma Knife.

4. Pacjenci z wywiadem neurologicznym (omdlenia, utraty przytomności, udary CUN)

Pacjenci z wywiadem neurologicznym (omdlenia, utraty przytomności, udary CUN) proszeni są o przedłożenie konsultacji neurologicznej wskazującej na brak przeciwskazań do leczenia metodą Gamma Knife.

5. Pacjenci z wywiadem kardiologicznym i nadciśnieniowym

Pacjenci z wywiadem kardiologicznym i nadciśnieniowym proszeni są o dostarczenie opinii kardiologa lub internisty o braku przeciwwskazań do leczenia metodą Gamma Knife.

6. Pacjenci z rozpoznaną cukrzycą

Pacjenci z rozpoznaną cukrzycą proszeni są o dostarczenie aktualnych wyników poziomu cukru wraz opinią lekarza prowadzącego o uregulowanym poziomie oraz braku przeciwwskazań do leczenia w urządzeniu Gamma Knife.

7. Dostarczenie opisu lub zdjęcia RTG klatki piersiowej

Dostarczenie opisu lub zdjęcia RTG klatki piersiowej wykonanego w ciągu ostatnich 2 lat (jeśli w tym okresie było wykonane)

8. Udostępnienie listy wszystkich aktualnie stosowanych leków

Udostępnienie listy wszystkich aktualnie stosowanych leków (należy leki stale zażywane zabrać ze sobą do szpitala)

9. Aby zabieg mógł się odbyć pacjent NIE MOŻE:

 • zażywać leków wymienionych w punkcie I
 • być przeziębiony
 • mieć opryszczki
 • posiadać żadnych stanów zapalnych lub ropnych na skórze
 • kobiety nie mogą mieć menstruacji
 • kobiety nie mogą być w ciąży
 • kobiety nie mogą mieć makijażu i świeżo farbowanych włosów
 • jeść ani pić 6 godzin przed planowanym przyjęciem

KONIECZNE JEST ZGŁOSZENIE SIĘ W DNIU ZABIEGU DO SZPITALA Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ.

W przypadku rezygnacji z zabiegu lub propozycji zmiany jego terminu prosimy o jak najwcześniejsze zawiadomienie szpitala.