Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną oraz niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że jesteśmy zmuszeni ograniczyć planowe kwalifikacje i konsultacje neurochirurgiczne.
Dowiedz się więcej
PL

Szanowni Państwo, 
w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – tzw. rozporządzenie RODO, które wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawiamy Państwu informacje wymagane Rozporządzeniem i dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej:

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679