Zalecenia po zabiegu

Po leczeniu

Po leczeniu metodą Gamma Knife niemal wszyscy pacjenci wracają do normalnej aktywności życiowej. W procesie zdrowienia i rehabilitacji ważną rolę odgrywa styl życia.

 

W celu ułatwienia okresu rekonwalescencji przygotowaliśmy kilka informacji:

 

Powrót do codziennych obowiązków jak i aktywności zawodowej ustalany jest indywidualnie. Możliwy jest jednak powrót do pracy nawet następnego dnia po terapii Gamma Knife. Zwolnienie lekarskie najczęściej udzielane jest na czas nie przekraczający 14 dni.

Zalecenia

1.

Zlecone przy wypisie leki należy zażywać zgodnie z kartą informacyjną dopiero od dnia następnego – po wypisie (np. jeżeli została Pani/został Pan wypisany w poniedziałek, leki należy przyjmować dopiero od wtorku rano, jeżeli we wtorek- leki od środy itd.). Pozostałe leki własne stosować jak przed leczeniem Gamma Knife.
W przypadku złej tolerancji zleconych leków, prosimy o kontakt pod numerem tel. 731 731 111

2.

Po powrocie do domu można zdjąć z głowy opaskę, która została założona w szpitalu przed wypisaniem Pani/Pana ze szpitala. Opatrunki, które zostały założone, należy utrzymać do następnego dnia po wypisaniu ze szpitala. Następnie, miejsca mocowania ramy przemyć jałowym gazikiem i zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym- np. Octaniseptem lub innym. Nie ma potrzeby zakładania dodatkowych opatrunków- chyba, że ma Pani/Pan taką wolę.

Po 2 dniach od leczenia można umyć włosy – do tego celu przez około 7 dni zalecane jest stosowanie dowolnego szamponu antybakteryjnego (dostępny w aptece). Po upływie około 2 tygodni nie ma przeciwwskazań do korzystania z usług fryzjera, kosmetyczki etc.

3.

W pierwszych dniach po leczeniu (7-14 dni) należy prowadzić oszczędzający tryb życia: nie planować forsujących wycieczek górskich, nie myć okien etc. Poza tym można zachowywać się normalnie, wykonywać codzienne czynności bez ograniczeń.

4.

Nie ma przeciwwskazań do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych z wyjątkiem zabiegów wykonywanych z użyciem prądu – elektrostymulacji etc.

5.

Nie ma żadnych szczególnych zaleceń dietetycznych związanych z zastosowanym u Pani/Pana leczeniem.
Proszę stosować dietę wynikającą z Pani/Pana chorób współistniejących, aktywności fizycznej oraz indywidualnego zapotrzebowania. Pamiętajmy, że zdrowa, zbilansowana dieta i właściwy sposób odżywiania utrzymuje organizm w dobrej kondycji, co ma duże znaczenie dla rekonwalescencji.

6.

Zabieg, któremu była Pani/był Pan poddany jest rodzajem radioterapii, jednak pacjent nie stanowi zagrożenia radiacyjnego (nie ma w sobie żadnych pierwiastków promieniotwórczych- nie promieniuje), w związku z czym nie ma konieczności unikania kontaktu z dziećmi i osobami w ciąży.

7.

W ciągu roku od leczenia należy unikać intensywnej ekspozycji na słońce.
Znaczy to, że nie należy nadmiernie korzystać z kąpieli słonecznych, a w trakcie przebywania na słońcu chronić się pod parasolem lub zakładać czapkę lub kapelusz.

Po leczeniu

Wizyta kontrolna po leczeniu w poradni neurochirurgicznej- Exira Gamma Knife w Katowicach przy ul. Ceglanej.

 

Termin zależny jest od rodzaju leczonego schorzenia:

  • po 12 miesiącach od wypisania ze szpitala w przypadku leczonych oponiaków, nerwiaków, naczyniaków, neuralgii
  • po 2-3 miesiącach od wypisania ze szpitala w przypadku leczonych guzów przerzutowych
  • w uzasadnionych przypadkach termin kontroli może być ustalany w innym terminie

 

Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja dokładnego terminu wizyty.

Czytaj dalej:

Nowoczesna metoda radioterapii

Rаdiосhіrurgіа ѕtеrеоtаktусzna z użусіеm Lеkѕеll Gаmmа Knіfе tо mеtоdа rаdiotеrapii, umożliwiаjącа dostarczеniе zаplаnowаnej dаwki promiеniowаniа do prеcyzyjniе wyznаczonеgo obszаru w obrębiе głowy. W leczeniu tą metodą wykorzystuje się techniki lokаlizacji stereotаktycznej, а dаwkę promieniowаniа dostаrczа się najczęściej w jednej frаkcji (leczenie jednorаzowe).

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas