Rezonans magnetyczny – Przebieg badania

Jak wygląda badanie Rezonansem Magnetycznym?

1.

Przed badaniem rezonansem magnetycznym – Katowice
Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego.

W przypadku niektórych badań rezonansem magnetycznym podaje się środek kontrastowy, głównie dożylnie. W takim przypadku, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne.

2.

Badanie rezonansem magnetycznym – Katowice

Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni i poproszony o położenie się na wygodnym stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do aparatu skanującego ciało pacjenta.

Personel medyczny obsługuje skaner i monitoruje badanie z sąsiedniego pomieszczenia oddzielonego szybą.


Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a ewentualne polecenia wydawane są przez mikrofon.

Większość badań rezonansem magnetycznym trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, choć czasem badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie w bezruchu w trakcie wykonywania badań.

3.

Po badaniu rezonansem magnetycznym

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren placówki.

Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry płynu dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu.

4.

Odbiór wyników

W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie terminu odbioru wyniku badania, które zostają oddane do opisu i konsultacji naszych specjalistów. Istnieje możliwość odebrania wyników osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia. Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty, na której nagrane są obrazy rezonansu magnetycznego wraz z opisem.

Możliwy jest również elektroniczny odbiór wyników.

Czytaj dalej:

Umów się na badanie rezonansem magnetycznym - Katowice

Zapisy na badania odbywją się:

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas