Wizyta kontrolna

Rejestracja na wizytę

Wizyty kontrolne po leczeniu metodą Gamma Knife mogą odbywać się:

  • osobiście
  • w ramach teleporady.

Na konsultację można się zarejestrować telefonicznie: 32 701 24 01, mailowo: sekretariat@exira.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.


Po zarejestrowaniu się na konsultację konieczne jest dostarczenie płyty z kontrolnym badaniem MR, wykonanym zgodnie z zaleceniami otrzymanymi na karcie informacyjnej.

Płytę z opisem można dostarczyć:

  • osobiście
  • pocztą lub kurierem – płyta CD wraz z opisem badania –
    Adresując kopertę koniecznie proszę zamieścić nazwę naszej placówki czyli: EXIRA GAMMA KNIFE
  • mailowo – zawartość płyty CD oraz skan opisu badania
Ważne!

Przed zgłoszeniem się na wizytę kontrolną należy wykonać badanie Rezonansem Magnetycznym – zgodnie z zaleceniami z karty informacyjnej i skierowaniem na badanie MR otrzymanym przy wypisie ze szpitala.

Prawo do bezpłatnego wykonania badania Rezonansem Magnetycznym po hospitalizacji w placówkach posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Każdy Pacjent wypisany ze szpitala po leczeniu Gamma Knife ma prawo do bezpłatnego wykonania badania Rezonansem Magnetycznym, na podstawie skierowania otrzymanego w dniu wypisu (Zarządzenie nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. W sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna § 16. oraz RMZ z 8 września 2015 r. Dz.u.2020.320 § 12 ).

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Gdzie wykonać badanie?

Kontrolne badanie MR można wykonać w dowolnej, wybranej przez Państwa placówce np.:

  • bezpłatnie, w placówkach Grupy VOXEL, posiadających umowę z NFZ,
  • odpłatnie, w naszej pracowni MCD Exira – ta pracownia nie posiada Umowy z NFZ

Teleporada

W celu umówienia teleporady neurochirurgicznej należy skontaktować się z Sekretariatem dzwoniąc pod numer 32 701 24 01 lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@exira.pl, podając numer telefonu pod który możemy do Państwa oddzwonić.

BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze:
62 1750 1035 0000 0000 4094 5997

 

Dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. Prosimy o e-mailowe przesłanie dowodu wykonania przelewu. Po jego otrzymaniu pracownik rejestracji połączy Państwa z lekarzem, który przeprowadzi teleporadę.

Dokumenty do pobrania

Nowoczesna metoda radioterapii

Rаdiосhіrurgіа ѕtеrеоtаktусzna z użусіеm Lеkѕеll Gаmmа Knіfе tо mеtоdа rаdiotеrapii, umożliwiаjącа dostarczеniе zаplаnowаnej dаwki promiеniowаniа do prеcyzyjniе wyznаczonеgo obszаru w obrębiе głowy. W leczeniu tą metodą wykorzystuje się techniki lokаlizacji stereotаktycznej, а dаwkę promieniowаniа dostаrczа się najczęściej w jednej frаkcji (leczenie jednorаzowe).

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas