Najczęstsze pytania

Odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Nie, napromienianie jest całkowicie bezbolesna. Aparat Gamma Knife Perfexion wykorzystuje promieniowanie gamma, którego oddziaływania z tkankami ludzkimi pacjent nie odczuwa.
Nie, urządzenie Gamma Knife Perfexion jest bardzo ciche. Podczas terapii pacjent może słuchać muzyki.
Nie, urządzenie Gamma Knife Perfexion wykorzystuje do leczenia promieniowanie gamma. Źródła promieniowania umieszczone są w odpowiednich osłonach, dzięki czemu urządzenie jest bezpieczne dla pacjentów oraz personelu.  W trakcie leczenia wiązki promieniowania gamma skupiają się w wyznaczonym przez lekarza podczas planowania obszarze zmiany. Dzięki zastosowaniu kolimatorów leczenie jest bardzo precyzyjne, z dokładnością do 0,15 mm. Dawka promieniowania jest wystarczająca do skutecznego leczenia wyznaczonego obszaru, ale nie uszkadza okolicznych tkanek.
Zalecamy wstrzymanie się od spożywania napojów alkoholowych przez okres przyjmowania leków sterydowych. Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów i alkoholu jest przeciwwskazane ze względu na nasilenie działań niepożądanych tychże leków.
Nie ma jednoznacznych przeciwskazań do podróży lotniczych. Wszystko zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, choroby wiodącej oraz schorzeń współistniejących.
Nie ma przeciwskazań związanych z korzystaniem z zabiegów rehabilitacyjno- leczniczych. Wyjątkiem są zabiegi z użyciem prądu (np. galwanizacja, jonoforeza, prądy TENS, elektrostymulacja, diadynamika).
Chorzy poddani teleradioterapii sterotaktycznej promieniami gamma nie promieniują po zakończonym leczeniu, dlatego nie stanowią żadnego zagrożenia dla otaczających je osób, w  tym dzieci.

Nie ma przeciwskazań związanych z korzystaniem z zabiegów kosmetycznych i z
zakresu medycyny estetycznej. Wyjątkiem są zabiegi z użyciem prądu.

Nie można przerwać w dowolnym momencie stosowania zaleconych po zabiegu leków. Lek
należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawki zgodnie z zaleceniami otrzymanymi po
zabiegu. Każdą decyzję o zmianie leków należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Jest to leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od
tkanek.

Rаdiосhіrurgіа ѕtеrеоtаktусzna z użусіеm Lеkѕеll Gаmmа Knіfе tо metoda
radioterapii, umożliwiająca dostarczenie zаplаnowаnej dawki promieniowania do
precyzyjnie wyznaczanego obszaru w obrębiе głowy. W leczeniu tą metodą
wykorzystuje się techniki lokalizacji stereotaktycznej, а dawkę promieniowania
dostarcza się najczęściej w jednej frakcji (leczenie jednorazowe).

 

Zabieg radiochirurgiczny z użyciem urządzania Gamma Knife Pеrfеxion to
zaawansowana metoda pozwalająca na skuteczne leczenie bez użycia skalpela.
Pacjent niemal natychmiast może wrócić do normalnych czynności życia codziennego.
Urządzenie Gamma Knife Perfexion umożliwia leczenie zmian zlokalizowanych w
obrębie głowy. Wiązki promieniowania są precyzyjnie skoncentrowane na obszarze
przeznaczonym do leczenia, a ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek jest minimalne.

Rekomendujemy przerwę w wykonywaniu obowiązków zawodowych na minimum 7 dni

Rozrusznik serca nie jest tu przeciwwskazaniem.


Jest natomiast przeciwskazaniem do wykonywania RM. W Exira Gamma Knife
istnieje możliwość wykonania tego badania u pacjentów z rozrusznikiem po
wcześniejszej konsultacji kardiologicznej. W trakcie wykonywania badania obecny
jest lekarz kardiolog nadzorujący przebieg badania.

W większości przypadków leczenie GK nie stanowi przeciwskazania do uprawiania sportu, jednak na okres kilu miesięcy należy ograniczyć uprawianie sportów ekstremalnych.

Bezpośrednio po zabiegu na około 2-3 tygodnie należy ograniczyć wykonywanie
czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego np. remont, mycie okien etc.

W pierwszym roku po zabiegu Gamma Knife rekomendujemy ograniczenie
długotrwałej ekspozycji głowy na silne nasłonecznienie.

Każda niepokojąca zmiana samopoczucia obliguje pacjenta do kontaktu z placówką. Każdy pacjent po zakwalifikowaniu do leczenia otrzymuje nr telefonu do bezpośredniego kontaktu z nami.
Czas trwania zabiegu zależy od rodzaju schorzenia, wielkości zmiany i jej lokalizacji.

Wszyscy pacjenci leczeni w Exira Gamma Knife pozostają pod stałą opieką
placówki.

Ryzyko wystąpienia powikłań po leczeniu GK jest o wiele mniejsze niż w przypadku
operacji neurochirurgicznej.  Każdorazowo jest to omawiane z pacjentem
indywidualnie.

Nie. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym pod nadzorem
anestezjologa.

Tak, leczenie jest refundowane ze środków publicznych. Każdy ubezpieczony
pacjent ma prawo do bezpłatnego leczenia tą metodą.

Samo leczenie nie powoduje ograniczeń w prowadzeniu samochodu poza okresem
bezpośrednio po zabiegu. Ograniczenia mogą wynikać ze schorzenia, z powodu
którego prowadzone jest leczenie.

Czytaj dalej:

Nowoczesna metoda radioterapii

Rаdiосhіrurgіа ѕtеrеоtаktусzna z użусіеm Lеkѕеll Gаmmа Knіfе tо mеtоdа rаdiotеrapii, umożliwiаjącа dostarczеniе zаplаnowаnej dаwki promiеniowаniа do prеcyzyjniе wyznаczonеgo obszаru w obrębiе głowy. W leczeniu tą metodą wykorzystuje się techniki lokаlizacji stereotаktycznej, а dаwkę promieniowаniа dostаrczа się najczęściej w jednej frаkcji (leczenie jednorаzowe).

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas