Rezonans magnetyczny - Katowice (MR)

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną. Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, ale naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała.

Opis badania

Rezonans magnetyczny - Katowice (MR)

To badanie wykorzystujące bardzo silne pole elektromagnetyczne w celu uzyskania szczegółowego obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka. Za pomocą MR uzyskuje się obrazy, które pozwalają na zaawansowaną diagnostykę szeregu problemów medycznych takich jak np.: nowotwory, patologie rozwojowe, udar mózgu, uszkodzenie kręgosłupa, choroby stawów, choroby otępienne.

Rezonans magnetyczny – Katowice stosuje się m.in. w sytuacjach, gdy konieczne jest pogłębienie diagnostyki i kiedy wynik badania tomografii komputerowej jest niejednoznaczny. Wskazania do wykonania badania MR, zamiast lub oprócz TK, mają związek z rodzajem choroby, wiekiem pacjenta i problemem diagnostycznym.


Przygotowanie do badania

Zalecenia ogólne

Posiłki

Na 4 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo (można pić wodę)

Czas trwania

Badanie trwa 15-60 min. W tym czasie należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji.

Leki

Osoby, które przyjmują na stałe leki, powinny je zażyć tak jak zwykle. Osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie.

Metalowe przedmioty

Do pomieszczenia MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów, zegarków i innych urządzeń elektronicznych oraz kart kredytowych.

Ubrania

Przed badaniem należy zdjąć takie przedmioty jak: okulary, biżuteria, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.

Rejestracja

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną badania w celu wypełnienia ankiet medycznych

Zalecenia dla badań specjalistycznych

Badanie Rezonansem Magnetycznym z kontrastem
W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie.

Badanie Rezonansem Magnetycznym głowy i Rezonansem Magnetycznym oczodołów
Osoby wykonujące badania rezonansem magnetycznym głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu.


Przeciwwskazania

Bezwzględne

Pompa insulinowa, wszczepiony aparat słuchowy, neurostymulatory, klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe, metaliczne ciało w oku.

Względne

Metalowe endoprotezy, szwy i ciała obce w innej lokalizacji, pierwszy trymestr ciąży. O wykonaniu badania decyduje lekarz radiolog. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Pracowni.


Dokumenty

Co należy przynieść na badanie rezonansem magnetycznym?

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, (skierowanie może wydać lekarz kierujący)

Przebieg badania

Jak wygląda badanie Rezonansem Magnetycznym?

Badanie jest bezbolesne, wykonuje je technik radiolog

Badanie trwa od 15 do 60 minut

Pacjent leży wygodnie, najczęściej na plecach

Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu.

W trakcie badania nie można się poruszać

Po badaniu można wrócić do codziennych zajęć


1.
Przed badaniem rezonansem magnetycznym - Katowice

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego.

W przypadku niektórych badań rezonansem magnetycznym podaje się środek kontrastowy, głównie dożylnie. W takim przypadku, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne.

2.
Badanie rezonansem magnetycznym - Katowice

Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni i poproszony o położenie się na wygodnym stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do aparatu skanującego ciało pacjenta.

Personel medyczny obsługuje skaner i monitoruje badanie z sąsiedniego pomieszczenia oddzielonego szybą.

Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a ewentualne polecenia wydawane są przez mikrofon.

Większość badań rezonansem magnetycznym trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, choć czasem badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie w bezruchu w trakcie wykonywania badań.

3.
Po badaniu rezonansem magnetycznym

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren placówki.

Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry płynu dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu.

4.
Odbiór wyników

W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie terminu odbioru wyniku badania, które zostają oddane do opisu i konsultacji naszych specjalistów. Istnieje możliwość odebrania wyników osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia. Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty, na której nagrane są obrazy rezonansu magnetycznego wraz z opisem.

Możliwy jest również elektroniczny odbiór wyników.


Kto zleca badanie

Badanie rezonansu magnetycznego zleca:

Neurolog
w celu diagnostyki mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych w przypadku chorób naczyniowych (udarowych), metabolicznych, nowotworowych i zapalnych.

Neurochirurg
w celu dokładnego określenia położenia zmiany nowotworowej w obrębie głowy czy kręgosłupa, planowania sposobu leczenia operacyjnego, różnicowania blizny pooperacyjnej od wznowy nowotworu, poszukiwania ogniska padaczkorodnego, poszukiwania malformacji naczyniowych przed leczeniem chirurgicznym, a także w celu określenia przyczyny rwy kulszowej czy innych zespołów korzeniowych przed leczeniem operacyjnym.

Kardiolog
w celu określenia funkcji i wydolności serca.

Internista, chirurg, pediatra, urolog i ginekolog
w celu diagnostyki chorób wątroby i dróg żółciowych, chorób trzustki, jelita cienkiego i grubego w tym odbytnicy, chorób układu moczowego, prostaty, w diagnostyce przetok okołoodbytniczych, oceny płodu i ciężarnej macicy.

Ortopeda
w celu dokładnej oceny stanu chrząstek, więzadeł i ścięgien stawów barkowych, kolanowych, biodrowych, łokciowych nadgarstka i innych. W uzasadnionych przypadkach ortopeda może skierować pacjenta na badanie MR stawu z dostawowym podaniem środka kontrastowego

Laryngolog
w celu oceny stanu ucha środkowego i wewnętrznego, w diagnostyce szumu usznego, zawrotów głowy, głuchoty, oceny stopnia zaawansowania raka krtani, oceny łagodnych i złośliwych guzów szyi, zatok i ślinianek.

Okulista
w celu dokładnej oceny chorób gałki ocznej, oczodołu i dróg wzrokowych.

Endokrynolog
w celu diagnostyki chorób przysadki mózgowej, nadnerczy i tarczycy.


Wszczepialne urządzenia

Rezonans magnetyczny u pacjentów z urządzeniem wszczepialnym

Diagnostyka z użyciem rezonansu magnetycznego u pacjentów z urządzeniem wszczepialnym (stymulatora serca/kardiowerter-defibrylator) jest możliwa przy spełnieniu określonych warunków.

Wszczepialne urządzenia certyfikowane do MRI dopuszczają bezpieczne wykonanie badania rezonansem magnetycznym na warunkach określonych przez producenta.

Jeżeli pacjent ma wszczepione urządzenie starszego typu, a pojawia się wskazanie do wykonania badania rezonansem magnetycznym, to lekarz rozważa indywidualnie przewagę korzyści nad ryzykiem wykonania takiego badania.

 • Do badania MRI wymagana jest kwalifikacja przez lekarza kardiologa.
 • Przed i po MRI konieczna jest kontrola stymulatora.

 

W przypadku urządzeń nowego, jak i starszego typu, pacjent powinien zgłosić się na wizytę do poradni kontrolującej wszczepione urządzenie nie później niż dwa tygodnie przed wykonaniem badania rezonansu magnetycznego. Podczas takiej wizyty lekarz kardiolog sprawdza rodzaj urządzenia i wystawia pacjentowi zgodę na wykonanie badania MRI w formie konsultacji. Z takim potwierdzeniem pacjent udaje się do Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Nie później niż tydzień przed planowanym badaniem rezonansu, pacjent powinien dostarczyć do rejestracji Pracowni Rezonansu Magnetycznego w/w aktualną konsultację (nie starszą niż 6 miesięcy) oraz informację jaki rodzaj urządzenia wszczepialnego posiada (np. ksero wypisu ze szpitala, paszportu technicznego, konsultację od lekarza kardiologa).

W przypadku braku takiej konsultacji, zalecana jest kontrola w Poradni Ceglana Cardio (https://ceglana-cardio.pl/nie później niż tydzień przed planowanym badaniem MRI. W wymienionej poradni można skontrolować urządzenie oraz otrzymać konsultację kardiologiczną pod kątem badania rezonansu serca. Koszt konsultacji wynosi 250 zł.

W przypadku braku konsultacji kardiologicznej badanie rezonansu magnetycznego nie może być wykonane. 


Cennik badań

Oferujemy badania rezonansem magnetycznym w krótkich terminach (do 3 dni) i szybkie opisy wyników.

Rodzaj badania Cena badania
Rezonans magnetyczny głowy bez środka kontrastowego (zatoki, oczodoły, przysadka mózgowa, kąty mostowo-móżdżkowe/ piramidy kości skroniowych, nosogardziel, stawy skroniowo-żuchwowe, twarzoczaszka z oceną ślinianek) 450 zł
Rezonans magnetyczny głowy ze środkiem kontrastowym (zatoki, oczodoły, przysadka mózgowa, kąty mostowo-móżdżkowe/ piramidy kości skroniowych, nosogardziel, stawy skroniowo-żuchwowe, twarzoczaszka z oceną ślinianek) 600 zł
Rezonans magnetyczny innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego (szyi, kręgosłup: C, Th, L/S; staw: barkowego, łokciowego, splotu barkowego; ręka, nadgarstek, stawów: biodrowo-krzyżowych, stawy biodrowe; jama brzuszna, miednica, udo, podudzie, staw kolanowy, staw skokowy, stopa, gruczoł sutkowy) 550 zł
Rezonans magnetyczny innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym (szyi, kręgosłup: C, Th, L/S; staw: barkowego, łokciowego, splotu barkowego; ręka, nadgarstek, stawów: biodrowo-krzyżowych, stawy biodrowe; jama brzuszna, miednica, udo, podudzie, staw kolanowy, staw skokowy, stopa, gruczoł sutkowy) 700 zł
2 okolice anatomiczne bez środka kontrastowego 1 100 zł
2 okolice anatomiczne ze środkiem kontrastowym 1 250 zł
Angiografia MR (naczynia żylne) bez środka kontrastowego 450 zł
Angiografia MR (naczynia żylne) ze środkiem kontrastowym 600 zł
Cholangiografia bez środka kontrastowego (badanie ze środkiem kontrastowym nie wykonujemy) 550 zł
Środek kontrastowy 160 zł
Znieczulenie ogólne 1 000 zł
Konsultacja badania rezonansem magnetycznym 300 zł
Wysyłka wyników badania 13 zł
Dodatkowa opłata za badanie rezonansem magnetycznym dla pacjentów z urządzeniem wszczepialnym (rozrusznik, kardiowerter) 600 zł

Umów się na badanie rezonansem magnetycznym - Katowice

Zapisy na badania odbywją się:

  Formularz kontaktowy dla Pacjenta

  Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas

  Euro Clinic
  UCK
  Narodowy Fundusz Zdrowia