Nasi pacjenci

Rаdiоchіrurgіа ѕtеrеotаktycznа z użyciem Leksell Gamma Knife

Pacjent 1 – Oponiak

4 lata temu rozpoznano u Pacjenta oponiaka mózgu. Guz powodował napady padaczkowe, zaburzenia czucia na lewej nodze. W kolejnych kontrolnych badaniach MRI widoczny był wzrost objętości guza. Leczenie operacyjne groziło wystąpieniem uszkodzeń neurologicznych. W 2014 roku Pacjent zgłosił się do Centrum Gamma Knife Exira. Po przeprowadzonej konsultacji został zakwalifikowany do leczenia w naszym Centrum. Leczony radiochirurgicznie w urządzeniu Gamma Knife w marcu 2014. W kontrolnych badaniach MRI wykonanych rok po zabiegu widoczne jest znaczne zmniejszenie guza. Pacjent czuje się bardzo dobrze, nie ma napadów padaczkowych, ustąpiły zaburzenia czucia na lewej nodze.

 

Pacjent 2 – Nerwiak nerwu VIII

Od 2012 roku u Pacjenta występowało osłabienie słuchu, szumy uszne w uchu lewym. W badaniu MRI stwierdzono nerwiaka nerwu VIII. Pacjent musiał podjąć decyzję – operacyjne usunięcie guza czy leczenie Gamma Knife. Zdecydował się na zabieg w urządzeniu Gamma Knife, który odbył się w 2013 roku w naszym Centrum. Po leczeniu nie obserwowano powikłań i nie pogorszył się słuch. W kontrolnych badaniach MRI widoczne jest zmniejszenie się guza.

 

Pacjentka 3 – Neuralgia nerwu trójdzielnego

Od 20 lat Pacjentka skarżyła się na silne bóle neuralgiczne i osłabienie czucia na lewej połowie twarzy. Nie mogła mówić, jeść, pić, myć zębów, dotknąć lewej połowy twarzy bez ataku silnego, piekącego bólu. Leczenie farmakologiczne, ostrzyknięcia nie przynosiły poprawy, Pacjentka nie decydowała się na leczenie operacyjne. Leczona radiochirurgicznie Gamma Knife w naszym Centrum na początku 2014 roku. Bóle ustąpiły po około 2 miesiącach. Nie obserwowano powikłań. Pacjentka po 20 latach cierpień mogła znowu w pełni korzystać z uroków życia.

 

Pacjent 4 – Guzy przerzutowe do mózgu

W 2011 roku Pacjent był operowany, usunięto mu lewą nerkę z powodu złośliwego nowotworu. W marcu 2015 pojawił się lewostronny niedowład, który szybko narastał. Pacjent nie mógł samodzielnie chodzić, poruszał się na wózku inwalidzkim. W wykonanym badaniu MRI stwierdzono guza przerzutowego prawej półkuli mózgu. Guz był tak położony, że operacja neurochirurgiczna prawdopodobnie spowodowałaby trwałe porażenie lewostronne. Pacjenta leczono radiochirurgicznie Gamma Knife w naszym Cenrum. Miesiąc po leczeniu stan neurologiczny uległ dużej poprawie, niedowład lewostronny prawie całkowicie ustąpił. W kontrolnym badaniu MRI guz zmniejszył się ponad dwukrotnie.

 

Pacjentka 5 – Hamartoma podwzgórza

10-letnia dziewczynka, u której od 4-tego roku życia napady padaczkowe pojawiały się kilkakrotnie w ciągu dnia, występowały zaburzenia zachowania. Leczenie farmakologiczne było mało skuteczne. W MRI stwierdzono guza o charakterze Hamartoma podwzgórza. W styczniu 2014 leczona radiochirurgicznie Gamma Knife w naszym Centrum. Po zabiegu obserwowano początkowo zmniejszenie ilości napadów padaczkowych. Po 7 tygodniach od leczenia wystąpił ostatni jak dotąd napad padaczkowy. Dziewczynka czuje się i rozwija dobrze. Zabieg Gamma Knife i leczenie guzów mózgu nowoczesną metodą Gamma Knife u dzieci spowodowało, że może cieszyć się normalnym dzieciństwem.

 

Pacjentka 6 – Podwyściółczak IV komory mózgu

W 2013 roku Pacjentka była operowana z powodu dużego guza IV komory o charakterze subependymoma. Guz usunięto subtotalnie. Kolejny zabieg operacyjny był obciążony dużym ryzykiem powikłań. Pacjentka zdecydowała się na leczenie radiochirurgiczne Gamma Knife w naszym Centrum. Zabieg przeprowadzono na początku 2014 r. Nie obserwowano powikłań. Ostatnie kontrolne badanie MRI wykazuje znaczne zmniejszenie wielkości guza. Zabieg umożliwił Pacjentce powrót do aktywnego życia, także do biegania, które jest jej największą pasją.

Pacjent 7 – Paraganglioma

Pacjent operowany neurochirurgicznie w 2009 roku z powodu bardzo dużego guza o charakterze paraganglioma. Zabieg operacyjny był bardzo ciężki, wieloetapowy, a guza udało się usunąć tylko częściowo. Obecnie po stwierdzeniu w badaniach MRI, że pozostałość guza rośnie, konieczne stało się ponowne leczenie. Pacjent nie chciał się poddać ponownemu zabiegowi operacyjnemu, który byłby jeszcze bardziej ryzykowny niż pierwsza operacja. Guz mógł być leczony radiochirurgicznie Gamma Knife. Pacjent skorzystał z tej możliwości i był poddany zabiegowi w naszej Klinice w kwietniu.

 

Pacjentka 8 – Oponiak

W ubiegłym roku zdiagnozowano u Pacjentki niewielkiego oponiaka. Guz był niewielki i nie dawał dolegliwości. Kobieta jednak bardzo źle znosiła psychicznie obecność nieleczonego guza w głowie, świadomość choroby zdominowała życie. Zdecydowała się na zabieg radiochirurgiczny Gamma Knife. Leczona na początku 2015 r. Od czasu zabiegu znacznie poprawił się nastrój, wróciła chęć do życia, ponownie stała się radosną, pozytywnie nastawioną do życia osobą.

 

Pacjent 9 – Oponiak

Pacjent jako dziecko był operowany neurochirurgicznie z powodu guza mózgu o charakterze glejaka. Po zabiegu przebył radioterapię i chemioterapię. Przez całe życie pacjent i rodzina żyli w niepewności, czy nie będzie wznowy guza. W 2013 roku w kolejnym kontrolnym badaniu MRI nie uwidoczniono wznowy, ale rozpoznano nowego guza mózgu, tym razem o charakterze oponiaka. Nowy guz w kolejnych badaniach wyraźnie rósł. Pacjent bał się kolejnej operacji. Zdecydowano o leczeniu radiochirurgicznym Gamma Knife. Zabieg odbył się w maju 2015 r. Pacjent jest przekonany, że dzięki Gamma Knife uniknie kolejnej operacji.

Nowoczesna metoda radioterapii

Rаdiосhіrurgіа ѕtеrеоtаktусzna z użусіеm Lеkѕеll Gаmmа Knіfе tо mеtоdа rаdiotеrapii, umożliwiаjącа dostarczеniе zаplаnowаnej dаwki promiеniowаniа do prеcyzyjniе wyznаczonеgo obszаru w obrębiе głowy. W leczeniu tą metodą wykorzystuje się techniki lokаlizacji stereotаktycznej, а dаwkę promieniowаniа dostаrczа się najczęściej w jednej frаkcji (leczenie jednorаzowe).

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas