Rezonans magnetyczny – Wszczepialne urządzenia

Rezonans magnetyczny u pacjentów z urządzeniem wszczepialnym

Diagnostyka z użyciem rezonansu magnetycznego u pacjentów z urządzeniem wszczepialnym (stymulatora serca/kardiowerter-defibrylator) jest możliwa przy spełnieniu określonych warunków.

Wszczepialne urządzenia certyfikowane do MRI dopuszczają bezpieczne wykonanie badania rezonansem magnetycznym na warunkach określonych przez producenta.

Jeżeli pacjent ma wszczepione urządzenie starszego typu, a pojawia się wskazanie do wykonania badania rezonansem magnetycznym, to lekarz rozważa indywidualnie przewagę korzyści nad ryzykiem wykonania takiego badania.

  • Do badania MRI wymagana jest kwalifikacja przez lekarza kardiologa.
  • Przed i po MRI konieczna jest kontrola stymulatora.

 

W przypadku urządzeń nowego, jak i starszego typu, pacjent powinien zgłosić się na wizytę do poradni kontrolującej wszczepione urządzenie nie później niż dwa tygodnie przed wykonaniem badania rezonansu magnetycznego. Podczas takiej wizyty lekarz kardiolog sprawdza rodzaj urządzenia i wystawia pacjentowi zgodę na wykonanie badania MRI w formie konsultacji. Z takim potwierdzeniem pacjent udaje się do Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Nie później niż tydzień przed planowanym badaniem rezonansu, pacjent powinien dostarczyć do rejestracji Pracowni Rezonansu Magnetycznego w/w aktualną konsultację (nie starszą niż 6 miesięcy) oraz informację jaki rodzaj urządzenia wszczepialnego posiada (np. ksero wypisu ze szpitala, paszportu technicznego, konsultację od lekarza kardiologa).

W przypadku braku takiej konsultacji, zalecana jest kontrola w Poradni Ceglana Cardio (https://ceglana-cardio.pl/nie później niż tydzień przed planowanym badaniem MRI. W wymienionej poradni można skontrolować urządzenie oraz otrzymać konsultację kardiologiczną pod kątem badania rezonansu serca. Koszt konsultacji wynosi 250 zł.

W przypadku braku konsultacji kardiologicznej badanie rezonansu magnetycznego nie może być wykonane. 

Czytaj dalej:

Umów się na badanie rezonansem magnetycznym - Katowice

Zapisy na badania odbywją się:

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas