Przebieg terapii

Leczenie guzów mózgu metodą Gamma Knife - krok po kroku

1.

Przyjęcie pacjenta

Pacjent jest przyjmowany na oddział w dniu poprzedzającym zabieg, około południa.

2.

Przygotowanie do zabiegu

Po przyjęciu odbywa się konsultacja anestezjologiczna. Następnie w znieczuleniu miejscowym, w nadzorze anestezjologicznym do głowy mocowana jest rama stereotaktyczna. Rama ta jest kluczowym elementem pozwalającym na precyzyjne skierowanie wiązek promieniowania dokładnie w miejsce wymagające naświetlania. Zapobiega niepożądanym ruchom pacjenta podczas wykonywania badań i naświetlania.

3.

Badania obrazowe

W ramie, na którą zakładana jest nakładka pozycjonująca, wykonywane są badania obrazowe potrzebne do precyzyjnego zaplanowania zabiegu (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Badania te są niezbędne, aby określić dokładny rozmiar, kształt i położenie zmiany przeznaczonej do leczenia.

4.

Planowanie leczenia

Wykonane badania obrazowe zostają przesłane do stacji planowania Gamma Plan. Zespół lekarzy i fizyków przygotowuje dokładny plan leczenia. Każdy plan jest indywidualnie dopasowany do Pacjenta i diagnozy.

5.

Zabieg w urządzeniu Gamma Knife

Po wykonaniu planu leczenia i przesłaniu go do urządzenia Gamma Knife można rozpocząć zabieg. Pacjent kładzie się w urządzeniu, a rama stereotaktyczna jest unieruchamiana w specjalnym uchwycie. Po akceptacji i weryfikacji planu leczenia rozpoczyna się napromienianie zmiany. Pacjent wjeżdża do głównej części urządzenia. Przez cały okres zabiegu Pacjent ma możliwość kontaktu z osobami nadzorującymi leczenie. W dowolnym momencie, na życzenie Pacjenta procedurę naświetlania można przerwać i powrócić do niej po krótkim czasie bez jakichkolwiek negatywnych następstw.

Ile trwa operacja guza mózgu?

Zabieg trwa od kilkudziesięciu minut do kilku godzin w zależności od rodzaju schorzenia, wielkości i ilości zmian.

6.

Zakończenie leczenia

Po zakończeniu naświetlania z głowy Pacjenta zdejmowana jest rama. Miejsca mocowania ramy zaopatrywane są lekkim opatrunkiem. Po krótkotrwałej obserwacji, zazwyczaj jeszcze w tym samym dniu, Pacjent udaje się do domu. Powrót do normalnych czynności życia codziennego następuje w ciągu kilku dni.

7.

Kontrola

Każdy leczony w tutejszym ośrodku Pacjent pozostaje w kontakcie z lekarzem wykonującym procedurę. Okresowe kontrole w tutejszej Poradni Neurochirurgicznej pozwalają na ocenę postępów leczenia.

8.

Efekty leczenia

Rezultaty leczenia radiochirurgicznego Gamma Knife nie są widoczne natychmiast. Efekty terapii wykorzystującej naświetlanie promieniowaniem gamma są widoczne po upływie miesięcy, a nawet lat.

Nowoczesna metoda radioterapii

Rаdiосhіrurgіа ѕtеrеоtаktусzna z użусіеm Lеkѕеll Gаmmа Knіfе tо mеtоdа rаdiotеrapii, umożliwiаjącа dostarczеniе zаplаnowаnej dаwki promiеniowаniа do prеcyzyjniе wyznаczonеgo obszаru w obrębiе głowy. W leczeniu tą metodą wykorzystuje się techniki lokаlizacji stereotаktycznej, а dаwkę promieniowаniа dostаrczа się najczęściej w jednej frаkcji (leczenie jednorаzowe).

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas