Ostatnie wpisy

Debata ekspertów z udziałem dr n. med. Arkadiusza Lecha
Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona
Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Gamma Knife w leczeniu pacjentów z drżeniem związanym z chorobą Parkinsona oraz drżeniem samoistnym

Zabieg talamotomii przy zastosowaniu urządzenia GammaKnife można wykonać u pacjentów z drżeniem związanym z chorobą Parkinsona oraz drżeniem samoistnym.

SRS (Stereotactic radiosurgery – radiochirurgia sterotaktyczna) oparta o GammaKnife jest opcją terapeutyczną u pacjentów z drżeniem, u których leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanej poprawy oraz u tych, którzy z różnych przyczyn nie kwalifikują się do zabiegu implantacji stymulatora DBS lub talamotomii wykonanej przy pomocy wprowadzonej do mózgu elektrody (RFT).

GammaKnife SRS w powyższych schorzeniach jest leczeniem jednorazowym (jedna doba pobytu w szpitalu). Pierwsze efekty leczenia obserwujemy najczęściej po ok. 4 miesiącach, ale maksymalny efekt terapeutyczny uzyskujemy po ok. 9 miesiącach. Wieloośrodkowe badania prowadzone w wielu miejscach na świecie wskazują na znaczną redukcję drżenia u ponad 80% pacjentów.

Zabieg wykonywany przy użyciu systemu GammaKnife oparty jest o ramę stereotaktyczną, którą w dniu leczenia mocuje się na głowie pacjenta. Jest to najmniej komfortowy moment leczenia techniką GammaKnife wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Kolejne etapy to badania TK i MRI głowy oraz leczenie SRS. Samego napromienienia pacjent w żaden sposób nie czuje, leczenie nie jest bolesne, urządzenie nie wydaje nieprzyjemnego dźwięku takiego jak np. aparat MRI. Bezpośrednio po zakończeniu zabiegu zdejmuje się ramę.

W leczeniu schorzeń czynnościowych z pomocą metody GammaKnife stosuje się znacznie wyższe dawki niż w przypadku napromieniania zmian nowotworowych. W przypadku talamotomii najczęściej stosuje się dawkę 130Gy (w jednej frakcji w izodozie 100%). Zastosowanie tak wysokich dawek łączy się z potencjalnym ryzykiem leczenia. Jednak wieloośrodkowe badania prowadzone na całym świecie wykazują, że leczenie GammaKnife jest bezpieczne, niepożądane efekty występują rzadko i zwykle nie są trwałe.

Główne powikłania, które zgłaszali pacjenci leczeni tą metodą takie jak zaburzenia czucia lub deficyty ruchowe (np. niedoczulica, niedowład połowiczy po przeciwnej stronie do leczonej, dyzartria i dysfagia) w większości przypadków były przemijające. Prowadzone wieloośrodkowe badania porównujące wyniki leczenia głęboką stymulacją mózgu (DBS), termolezją (RFT) i radiochirurgią (SRS) GammaKnife wskazują na podobny poziom redukcji drżenia. Obserwowane powikłania po DBS i RFT rzadziej ustępują i częstsze są nawroty choroby po RFT.

Zapytania dot. tej metody leczenia można kierować na adres mailowy:

📧sekretariat@exira.pl

Powiązane posty

debata ekspertów

Debata ekspertów z udziałem dr n. med. Arkadiusza Lecha

Dzień chorych na parkinsona

Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas