Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną oraz niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że jesteśmy zmuszeni ograniczyć planowe kwalifikacje i konsultacje neurochirurgiczne.
Dowiedz się więcej
PL

Leczenie nerwiaków na przykładzie Nerwiaku nerwu przedsionkowo – ślimakowego (acoustic neurinoma, vestibular schwannoma, nerwiak nerwu VIII, osłoniak).

Jest to pierwotny, niezłośliwy nowotwór wywodzący się z komórek osłonki nerwowej (komórek Schwanna). W 95% powstaje z komórek Schwanna otaczających nerw przedsionkowy, tylko w 5 % wyrasta ze ślimakowej (słuchowej) części nerwu.

Obraz kliniczny

Najczęstszymi zgłaszanymi przez pacjentów objawami są pogarszający się jednostronnie słuch, szumy uszne oraz zaburzenia równowagi. Występują także zaburzenia czynności nerwu trójdzielnego i twarzowego, objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Epidemiologia

Nerwiaki nerwu VIII występują z częstotliwością 1 na 100000 osób. Zmiany obustronne, spotykane w neurofibromatozie typu 1 i 2, rozpoznaje się zdecydowanie rzadziej - 1:1000000. Nerwiaki nerwu przedsionkowo – slimakowego należą do najczęstszych guzów śródczaszkowych ( 8% guzów śródczaszkowych).

Diagnostyka

  •  Badanie rezonansem magnetycznym (MRI), uważane obecnie za „złoty standart" w diagnostyce nerwiaków;
  •  Badanie tomografem komputerowym (TK);
  •  Audiometria;
  •  Potencjały wywołane pnia mózgu.

Różnicowanie

W diagnostyce różnicowej nerwiaka nerwu przedsionkowo - ślimakowego powinno się uwzględnić inne zmiany rozrostowe w okolicy kąta mostowo – móżdżkowego. Należą do nich: oponiaki, perlaki, potworniaki, tłuszczaki, naczyniaki.

Leczenie nerwiaków

  • Obserwacja radiologiczna. Nerwiaki nerwu VIII należą do guzów wolno rosnących i można, w przypadku niewielkich zmian, wykonywać okresowo badania MRI. Dotyczy to głównie starszych pacjentów, bez objawów neurologicznych.
  • Mikrochirurgia. Leczenie operacyjne mające za zadanie usunięcie guza z zachowaniem funkcji neurologicznych;
  • Radiochirurgia;
  • Leczenie radiochirurgiczne, którego celem jest zahamowanie wzrostu guza, a w dłuższym przedziale czasowym także jego zmniejszenie.

Leczenie nerwiaków w urządzeniu Gamma Knife Perfexion

Leczenie to jest obecnie traktowane jako alternatywa do leczenia mikrochirurgicznego lub jego uzupełnienie (po częściowej resekcji guza, w przypadku jego wznowy). Napromienienie guza w urządzeniu Gamma Knife Perfexion jest bezbolesne dla pacjenta. Jest bardzo precyzyjne i co za tym idzie możliwość uszkodzenia zdrowych tkanek jest niewielka.

Ryzyko powikłań po leczeniu radiochirurgicznym jest znacznie niższe w porównaniu do leczenia chirurgicznego. Uzyskanie dobrego efektu leczenia nerwiaka nerwu przedsionkowo – ślimakowego (zahamowanie wzrostu, zmniejszenie guza) przy pomocy Gamma Knife Perfexion jest możliwe u ponad 90% pacjentów. W przypadku niepowodzenia leczenia radiochirurgicznego możliwe jest leczenie operacyjne. Urządzeniem Gamma Knife Perfexion można także leczyć nerwiaki nerwu trójdzielnego i twarzowego.